Ochrana osobních údajů
FormThermit.cz / Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Naše webové stránky poskytují informace našim zákazníkům a další zainteresovaným stranám. Každý návštěvník může využít naše webové stránky, aniž by musel zadávat nebo zanechat své osobní údaje. Prosím kontaktujte nás, kdykoli máte dotazy, které nejsou zodpovězeny v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Můžete nás kontaktovat prostřednictvím údajů uvedených v sekci imprint.

Anonymní sběr dat

Informace o návštěvě našich webových stránek jsou zaznamenávány příslušným poskytovatelem internetu, sběr těchto informací je prováděn anonymně. Takže žádná informace nemůže zpětně vysledovat jakoukoli osobu (např. typ/verze prohlížeče, čas strávený na serveru, průměrný čas strávený na webových stránkách). IP adresa počítače v celém svém rozsahu není námi zaznamenávána, totožnost příslušného vlastníka tak nelze určit.

Webové stránky využívají elektronické sledování. To přenáší informace o uživateli anonymně a pouze pro účely statistiky:

  • Jméno domény a dříve navštívené webové stránky
  • Jednotlivé podstránky navštívené na našich webových stránkách
  • Počet návštěv na webových stránkách

Tyto anonymní informace o uživateli jsou uloženy v souborech protokolu serveru v našem elektronickém systému pro zpracování dat. Nejsou kombinovány s žádnými jinými daty.

Žádné informace a zejména žádné osobní údaje nejsou poskytovány žádné třetí osobě, včetně našich sesterských společností nebo přidružených společností.

Cookies

Cookies jsou používány v různých částech našich webových stránek. Umožňují, aby naše stránky byly více uživatelsky přívětivé a bezpečné. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v počítači ve vašem prohlížeči. Cookies používané na našich stránkách jsou takzvané relace cookies, to znamená, že mohou být automaticky smazány na konci vaší návštěvy prostřednictvím vhodného nastavení ve vašem internetovém prohlížeči. Naše cookies nezpůsobí žádné škody na vašem počítači a neobsahují žádné viry. Nepřenášejí žádné vaše osobní údaje.

Shromažďování osobních dat

Osobní údaje jsou shromažďovány pouze na základě dobrovolného souhlasu např. při uzavírání a vedení obchodních vztahů, registraci služeb či vyplnění kontaktních formulářů. Zpřístupněním těchto informací dáváte souhlas, že vaše údaje mohou být využity k určenému účelu, přičemž máte možnost svůj souhlas kdykoli odvolat. Vaše osobní údaje jsou využívány jen v nezbytném rozsahu a ke stanovenému účelu. V případě potřeby budete požádáni o souhlas s uchováním vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje budou předány sesterským či jinak přidružených společnostem pouze pokud to bude nezbytné pro daný účel (např. v případě vašeho zájmu o příslušný produkt) nebo pokud jste souhlasili s uchováním vašich dat (např. při podání on-line žádosti o zaměstnání).

Data budou sdělena vládním orgánům nebo jiným státním autoritám pouze pokud to vyžaduje právo ČR. Údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.

Budeme prosazovat dodržování vašich zákonných práv tak, aby mohla být vaše data opravena, zrušena nebo zablokována. Můžete kdykoliv s účinností do budoucna odvolat svůj souhlas pro uložení vašich dat. V případě, že podáte písemnou žádost na zadanou kontaktní adresu, Form-Thermit Spol., s r. o. vám poradí, které osobní údaje jsou u nás uloženy.

Odkazy

Naše webové stránky obsahují odkazy na webové stránky třetích stran. Nemáme žádný vliv na aktuální obsah těchto webových stránek a způsobu, jakým jsou řízeny. Nejsme zodpovědní za ochranu soukromí nebo obsah těchto webových stránek.

Bezpečnost

Uplatňujeme veškerá vhodná technická a organizační postupy k ochraně obsahu našich webových stránek a proti neúmyslnému či nelegálnímu smazání, manipulaci, zneužití přístupu či jiného zneužívání. Nicméně, mějte na paměti, že celková bezpečnost při používání internetu nemůže být zcela zajištěna.

Form-Thermit Spol., s r.o.

Kontakty

Jsme Vám k dispozici v České republice, v Evropě i po celém světě.

Zajímáte se o naše produkty nebo služby? Máte dotaz nebo si od nás chcete objednat materiál? Pošlete nám zprávu prostřednictvím kontaktního formuláře. Rádi Vám pomůžeme.

Form-Thermit, spol. s.r.o.
A GOLDSCHMIDT COMPANY

Gromešova 6a
621 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 541 226 329
Fax: +420 541 321 515
ft@goldschmidt.com
www.formthermit.cz

Kontaktujte nás!