Historie

Historie

Budoucnost s tradicí – každý úspěch má svůj příběh

Více než sto let ctíme hodnoty, které prosazoval vynálezce svařování Thermitem® prof. Goldschmidt. Vytrvalá snaha o zlepšení a inovace nás posouvá až tam, kde se nacházíme dnes. Ale jak to celé začalo?

První roky (1847 – 1900)

Historie 01

Rozvoj podnikání

 • 1847 Theodor Goldschmidt zakládá v Berlíně společnost "Chemische Fabrik Th. Goldschmidt".
 • 1875 Zakladatel společnosti Theodor Goldschmidt umírá.
 • 1882 Po úspěšném absolvování postgraduálního studia v oboru chemie Karl Goldschmidt nejprve sám přebírá řízení společnosti Chemische Fabrik Th. Goldschmidt.
 • 1888 Bratři Karl a Hans Goldschmidtové se 30 let společně podílí na vedení společnosti – Karl Goldschmidt jako podnikatel a politik se sociálním cítěním a Hans Goldschmidt jako chemik podporující technický rozvoj.
 • 1889 Přeložení společnosti "Chemische Fabrik Th. Goldschmidt" do Essenu.
 • 1896 Zřízení firemního fondu zdravotního pojištění.
 • 1897 Zřízení zaměstnaneckého penzijního fondu.
 • 1900 Byla založena společnost "Allgemeine Thermit-Gesellschaft" pro obchodování s aluminotermickým svařováním. Registrace ochranné známky THERMIT®.

Vývoj produktů

 • 1895 Císařský patent č. 96317 vymezuje počátek příběhu opravdového úspěchu. Profesor Hans Goldschmidt vyvíjí metodu aluminotermického svařování – základ metody bezstykového svařování železničních tratí pod značkou Thermit®.
 • 1899 Goldschmidt získává první patent v oblasti svařování kolejnic s patentem DRP 116400 pro "tupé" aluminotermické svařování. První svary metodou Thermit® byly zhotoveny v tramvajových tratích v Essenu.

Léta rozkvětu (1847 – 1900)

Historie 02

Rozvoj podnikání

 • 1902 Společnost "Allgemeine ThermitGesellschaft" má svůj vlastní velkolepý výstavní pavilon na renomovaném průmyslovém a obchodním veletrhu v Düsseldorfu. Společnost získává za svoji metodu AT svařování zlatou medaili.
 • 1904 Založení společnosti Thermit Ltd. v Londýně a Goldschmidt Thermit Co. v New Yorku.
 • 1906 V Paříži byla založena společnost Société Anonyme de l'Aluminothermit s prvním ředitelem C. Delachauxem. V Jersey City (USA) zakládá Goldschmidt Thermit Co. továrnu na výrobu svařovacího materiálu.
 • 1909 V Sydney byla založena společnost Australian Thermit Co.
 • 1911 Společnost Chemische Fabrik Th. Goldschmidt se stává akciovou společností.

Vývoj produktů

 • 1904 V Budapešti byly ve tratích Maďarských státních drah zhotoveny první železniční svary metodou Thermit®. Ty představují první známé svary zhotovené na železničních tratích.
 • 1909 V Tokiu byly metodou Thermit® svařeny žlábkové tramvajové kolejnice.
 • 1911 Na tramvajové trati Seetalbahn ve Švýcarsku byl poprvé svařen delší úsek trati s délkou cca 1,000 m. Svařování bylo úspěšné a svary ani v roce 1924 nevykazovaly žádné známky opotřebení.

1. světová válka & obnova podnikání (1918 – 1938)

Historie 03

Rozvoj podnikání

 • 1918 Po 1. světové válce všechny zahraniční společnosti zanikly.
 • 1919 Byla založena společnost Elektro-Thermit GmbH v Berlíně.
 • 1922 Společnost Th. Goldschmidt AG se stala výhradním vlastníkem společnosti ElektroThermit GmbH, která přesídlila do Colditzstraße v Berlíně-Tempelhofu. Podařilo se získat společnost Chemische Fabrik Buckau AG company a s ní i továrnu v Halle Ammendorfu.
 • 1923 Theo Goldschmidt od svého otce Karla Goldschmidta přebírá funkci předsedy představenstva společnosti Goldschmidt AG.
 • 1925 Zřízení konstrukce výhybek ve společnosti Elektro Thermit GmbH, která byla ukončena v roce 1989.
 • 1928 Th. Goldschmidt AG získává podíl ve společnosti Elektro-Schweißwerk Ing. P.C. Wagner ve Vídni a uzavírá tak první zahraniční investici po 1. světové válce.

Vývoj produktů

 • 1928 Německé říšské dráhy schvalují svařovací metodu Thermit® jako standardní metodu svařování kolejnic.
 • 1935 Roca rail v Argentině je prvním železnicí v jižní Americe, jejíž trať byla svařena metodou Thermit®.

2. světová válka a návrat na světové trhy (1939 – 1950)

Historie 04

Rozvoj podnikání

 • 1943 Továrna na výrobu thermitového materiálu v Essenu byla téměř kompletně zničena při náletu. Náhradou za ni byla v listopadu otevřena nová výrobní hala v Halle Ammendorf.
 • 1946 Továrna v Halle Ammendorf na německém území okupovaném Sovětským svazem byla úředně zabavena spolu s celou výrobou thermitu.
 • 1949 V Essenu (západní Německo) byla založena společnost Elektro-Thermit GmbH. Stávající Elektro-Thermit GmbH v Berlíně se od té doby soustředila výhradně na konstrukci výhybek a svařování kolejnic v Berlíně.
 • 1950 Goldschmidt AG získává podíl v Thermit Italiana v Miláně. Metoda Thermit® je poprvé použita v Brazílii v rámci licenční smlouvy s Monas Ltda v Rio de Janeiro.

Vývoj produktů

 • 1945 Od roku 1945 se svařovací metoda Thermit® stává standardní svařovací metodou pro tratě téměř všech drážních organizací po celém světě.

Dobývání mezinárodního prostředí (1951 – 1959)

Historie 05

Rozvoj podnikání

 • 1951 Goldschmidt AG se podílí na založení společnosti Thermit do Brasil v Rio de Janeiro a India Thermit Corp.
 • 1952 Ve Vídni byla založena dceřiná společnost Elektro-Thermit GmbH.
 • 1953 Elektro-Thermit GmbH vystavuje na průlomovém veletrhu "Rail and road" v Mnichově.
  V Buenos Aires byla založena E. T. Argentina.
 • 1959 V Rainhamu byla založena společnost Thermit Welding.

Vývoj produktů

 • 1953 Patent na metodu pro opravy svarů ELLIRA®.
 • 1955 Patent na rychlou svařovací metodu SmW Thermit®.
 • 1957 Rychlý svařovací postup SmW Thermit® se stává standardní svařovací metodou u Německých drah.

Růst světového hráče (1960 – 1979)

Historie 06

Rozvoj podnikání

 • 1960 Úplná akvizice E. T. Argentina. Fúze P. C. Wagner KG a pobočky Elektro-Thermit GmbH vedla ke vzniku P.C. Wagner Elektrothermit Schweißgesellschaft ve Vídni.
 • 1967 V Chichagu byla založena společnost Orgotherm Inc.
 • 1975 Po opětovném získání práv značky Thermit v USA a akvizici Thermex Metallurgical Inc. včetně všech stávajících výrobních závodů byla v Lakehurstu založena US Thermit Inc. Společnost Orgotherm Inc. prozatím zůstává nezávislá.
 • 1976 Akvizice Thermitrex v Johannesburgu společností Thermit Welding.
 • 1978 Dvěma samostatným společnostem v Essenu a v Berlíně je přiděleno jednotné vedení.

Vývoj produktů

 • 1960 Od roku 1945 bylo metodou aluminotermického svařování spojeno přibližně 19,900 km tratí po celém světě.
 • 1961 Představení svařovací metody SoW.
 • 1970 Byl vydán patent pro lepené izolované styky typu MT. Ve stejném roce byla představena hydraulická seřezávačka.
 • 1971 Patent pro svařovací metodu SkV a metodu ETEKA5® pro opravu svarů.
 • 1972 Svařovací metoda SkV se stává standardní svařovací metodou pro Německé spolkové dráhy a mnoho dalších drážních společností po celém světě.
 • 1979 Patent pro metodu RIFLEX® pro opravu svarů.

Expanze skupiny (1980 – 1989)

Historie 07

Rozvoj podnikání

 • 1981 V lednu zahajuje po osmnáctiměsíční rekonstrukci provoz kompletně zrenovovaný výrobní závod v Lakehurst.
 • 1983 Úplné převzetí Orgotherm Inc. V Brazílii zahajuje provoz nová výroba materiálu pro AT svařování.
 • 1984 Orgotherm Inc. fúzuje s US Thermit Inc. za vzniku Orgo-Thermit Inc.
 • 1986 Byla založena společnost Thermit Australia. Thermit Australia získává stávající thermitové zakázky společnosti Steel Mains Ltd., která se vrací ke společnosti Goldschmidt založené v Austrálii v roce 1909.

Vývoj produktů

 • 1982 Představení automatického reakčního kelímku ATS-ER.

Po pádu zdi (1990 – 1999)

Historie 08

Rozvoj podnikání

 • 1990 Kompletní akvizice Thermit Italiana a Thermit Welding. Společnost OSG Oberbau Schweißgesellschaft založená v Halle/Saale, která 1. ledna 1991 převzala stávající amothermový provoz bývalé plastovny VEB Plastwerke a pokračuje v její činnosti s počátečním stavem 56 zaměstnanců.
 • 1992 Kompletní převzetí Thermit do Brasil.
 • 1993 V Brně byla založena společnost FormThermit jako dceřiná společnost P. C. Wagner.
 • 1995 V Budapešti byla založena společnost MAV-Thermit jako dceřiná společnost P. C. Wagner. Prodej E. T. Argentina rodině Oppizzi. Akvizice Railway Maintenance Services společností Thermit Australia.
 • 1996 Výrobní závod v Halle byl přikoupením 20,000 m2 pozemků rozšířen na 50,000 m2 plochy. V Essenu byla založena servisní společnost Elektro-Thermit Dienstleistungsgesellschaft mbH (ETDL).
 • 1997 Likvidace společnosti OSG s převedením majetku do společnosti Elektro Thermit GmbH.
 • 1998 Odloučení všech společností zaměřených na AT materiál a svařování v Německu i v zahraničí od Goldschmidt AG a jejich převzetí společností pro správu aktiv "Erben Dr. Karl Goldschmidt GmbH, Essen (VVG)".

Vývoj produktů

 • 1998 Patent pro jednorázový reakční kelímek.
 • 1999 Patent pro vysoce kvalitní svar (HPW).

Vynalézavost a inovace (2000 – 2009)

Historie 09

Rozvoj podnikání

 • 2001 Akvizice Elaugen Group s pobočkami v Německu, Švýcarsku, České republice a Belgii.
 • 2003 Založení společnosti Thermit GmbH jako finančního a řídícího holdingu skupiny Goldschmidt Thermit Group. V Rumunsku byla založena RO-Thermit jako dceřiná společnost MÁV-Thermit.
 • 2004 Založení Thermit China Co. Ltd. jako dceřiné společnosti Goldschmidt Thermit GmbH. Přemístění hlavní kanceláře Goldschmidt Thermit GmbH z Essenu do Lipska.
 • 2005 Stěhování fy Elektro-Thermit GmbH & Co. KG do Halle/Saale a zahájení nové výroby thermitu v Halle/Saale.
 • 2006 Vznik společnosti Goldschmidt Thermit Railservice GmbH sloučením ETDL and Elaugen Essen. Ve Vídni vznikla sloučením P.C. Wagner Elektro-Thermit a Elaugen společnost Goldschmidt Thermit Railservice (Österreich).

Vývoj produktů

 • 2004 Schválení svařovací metody SoW-5 dle EN 14730-1. Představení různých měřicích zařízení, např. RAILSCAN, RAILSTRAIGHTS, TRACKSCAN a přístrojů pro měření teploty.
 • 2005 Představení různých měřicích služeb, např. měření neutrální teploty a měření geometrie.
 • 2006 Homologace svařovací metody SkV-Elite dle EN 14730-1. Přejímka s měřením neutrální teploty pomocí měřidla RAILSCAN na francouzské vysokorychlostní trati pro TGV "LGV Est européenne" před jejím otevřením a dosažením rychlostního rekordu TGV.
 • 2007 Dlouhodobé měření napětí kolejnic v městském tunelu v Lipsku do roku 2009 za použití technologie DMS.

Příběh stodvacetiletého úspěchu (2010 – 2015)

Historie 10

Rozvoj podnikání

 • 2010 Založení Goldschmidt-Thermit Japan Co., Ltd. v Japonsku.
 • 2011 V Rusku byla založena OOO GT-ATS.
 • 2013 Akvizice PortaCo, Inc., Moorhead, Minnesota.
 • 2014 Vybudování nové výrobny forem ve společnosti Elektro-Thermit GmbH & Co. KG v Halle/Saale. V Lipsku bylo založeno Technologické inovační centrum.
 • 2015 Stodvacetileté výročí patentu metody Thermit® profesora Hanse Goldschmidta v roce 1895.

Vývoj produktů

 • 2010 Homologace svařovací metody SkV-Elite L25 dle EN 14730-1. První měření Eurotunnelu přístrojem RAILSCAN. Dodávka komponentů pro aluminotermické svařování k rozšíření trati Gautrain pro světový fotbalový šampionát v JAR.
 • 2011 Měření cca 1,000 kilometrů vysokorychlostní trati Tureckých drah TCDD měřidlem RAILSCAN.
 • 2012 Schválení/homologace měřidla RAILSTRAIGHT pro použití v síti Německých drah.
 • 2013 Dodávky komponentů pro aluminotermické svařování, školení a podpora specialistů v oblasti svařování během projektu "Marmaray historic tunnel" v Istanbulu, který propojil železniční sítě Asie a Evropy. Dodávka temperovaných svarů, spotřebního materiálu pro svařování a školení specialistů svařování pro nový tramvajový systém Ring Line v Doha Education City (Katar). Zhotovení thermitových svarů při rozšiřování železniční sítě pro Olympijské hry v Soči.
 • 2014 Představení aplikace RAILSTRAIGHT.
  Představení přístroje SMARTWELD SPARK.
  Představení nástrojů ze sady Goldschmidt Tools.
 • 2015 Dodávka komponentů pro AT svařování na nové vysokorychlostní trati Intercity mezi Erfurtem a Lipskem/Halle. Nový úsek je součástí nového a rozšířeného železničního spojení z Norimberku do Berlína v rámci projektu "German reunification 8 project" a také tvoří část transevropské dopravní sítě ze severní Itálie do Skandinávie.

Moderně a s vizí (2016 – 2019)

historie11

Rozvoj podnikání

 • 2016 V Polsku byla založena Goldschmidt Thermit Polska.
 • 2016 Akvizice SRS Sjölanders AB, Osby (Švédsko).
 • 2017 Akvizice GRAW Sp. z o.o., Gliwice (Polsko).
 • 2018 Akvizice Prüftechnik Linke & Rühe GmbH, Magdeburg (Německo).
 • 2018 Představení různých měřicích zařízení, např. rozchodek Trackgauge Digital, Trackgauge Solar a Trackscan Compact.
 • 2018 Představení databázového řešení Dari.

Vývoj produktů

 • 2016 Představení digitální aplikace GOLDSCHMIDT DIGITAL.
  Představení přístroje SMARTWELD JET.
  Představení přístroje SMARTWELD RECORD.

Nový Goldschmidt (2020 – doteď)

Nové logo Goldschmidt

Rozvoj podnikání

 • 2020 Představení nové globální značky Goldschmidt.

Kontakty

Jsme Vám k dispozici v České republice, v Evropě i po celém světě.

Zajímáte se o naše produkty nebo služby? Máte dotaz nebo si od nás chcete objednat materiál? Pošlete nám zprávu prostřednictvím kontaktního formuláře. Rádi Vám pomůžeme.

Form-Thermit, spol. s.r.o.
A GOLDSCHMIDT COMPANY

Gromešova 6a
621 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 541 226 329
Fax: +420 541 321 515
ft@goldschmidt.com
www.formthermit.cz

Kontaktujte nás!